Print

Egarsat Informa: Novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a l'àrea de Recaptació

einforma

 

Imprimeix la noticia en PDF des daquí: 

 

 

Modificacions en la Tarifa de Primes per Accidents de Treball y Malalties Professionals per l'any 2013

 

La Disposició Final Desena setena de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, estableix la Tarifa de Primes d'Accident de Treball i Malaltia Professional per al present exercici, amb lleugeres modificacions respecte de la vigent el 2012:

 

  • En general, es mantenen els mateixos tipus de cotització.

 

  • Quant al Quadre I (cotització per activitat econòmica), s'ha inclòs una nova subcategoria (869 Altres activitats sanitàries: 1,75%)

 

  • Quant al Quadre II (cotització per ocupació) s'ha suprimit l'ocupació “i” corresponent a conductors de vehicle automòbil de transport de passatgers en general i de transport de mercaderies amb capacitat de càrrega no superior a 3,5 t. Per tant, el col·lectiu de treballadors afectat passarà a cotitzar pel CNAE.

 

Topalls màxim i mínim de cotització per a l'any 2013

 

El Títol VIII de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, regula els aspectes essencials respecte les Cotitzacions Socials, regulació que posteriorment es veu complementada per l'Ordre de Cotització de cada any (prevista la seva publicació durant aquest mes de Gener). A destacar:

 

  • El topall màxim de cotització per als principals règims serà de 3.425,70 euros mensuals (5% d'increment respecte de 2012).

 

  • La base mínima de cotització per al Règim General serà d'uns 753,00 euros mensuals (pendent de concretar en l'Ordre de Cotització).

 

  • La base mínima de cotització per al Règim d'Autònoms serà de 858,60 euros mensuals (1% d'increment).

 

  • El tipus de cotització per Contingències Comunes dels Empleats de la Llar queda fixat en el 22,90% (anterior del 22,00%), corresponent el 19,05% a càrrec de l'ocupador i el 3,85% a càrrec de l'empleat.

 

El Reial decret-llei 29/2012, actualitza l'escala de bases de cotització per al Sistema Especial d'Empleats de la Llar, incorporant un nou tram superior, per sobre de la base mínima del Règim General, aconseguint els 790,65 euros mensuals.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació