Print

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball: 5 consells per prevenir els accidents de treball

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball: 5 consells per prevenir els accidents de treball

Malgrat es constata un descens en la mortalitat, els accidents de treball continuen formant part, malauradament, del dia a dia de les organitzacions. Si comparem dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social dels mesos de gener i febrer de 2015 amb les de l'exercici anterior, podem comprovar que s'han registrat un 3,2% més d'accidents. Per tant, continua essent necessari dur a terme una tasca constant de sensibilització dels treballadors pel que fa a la seguretat en el treball.

 

Des d’Egarsat, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, el 28 d'abril, volem oferir a les empreses cinc consells per minimitzar els accidents laborals:

 

1. "CUIDA EL TEU COS, ÉS PER A TOTA LA VIDA": Tenir un to muscular adequat és una bona manera de començar a fer prevenció, ja que és un factor important per a la solidesa i resistència de les estructures corporals (esquena, braços, espatlles, etc.) necessàries per desenvolupar la nostra activitat laboral.

Accedint al següent enllaç, trobaràs una sèrie de vídeos que, a mode de tutorial, expliquen com realitzar correctament exercicis d'estiraments:
http://www.egarsat.es/Utilidades/Galeria-de-videos/Ejercicios-de-estiramientos-musculares

 

2. Ordre i neteja al lloc de treball: cal seguir tres principis bàsics:
-     Els elements essencials per a la tasca han d'estar al lloc de treball.
-     Cal descartar aquells elements innecessaris del lloc de treball.
-     Els elements que no es facin servir freqüentment però que poden requerir-se ocasionalment, s’han de guardar en un altre espai reservat per a aquesta finalitat.

 

3.  Desplaçaments laborals segurs: En acudir al nostre lloc de treball o desplaçar-nos durant la nostra jornada laboral, el més important és atendre a la circulació i garantir la seguretat durant el viatge.

 

4.  Si observem qualsevol deficiència en matèria de seguretat i salut al nostre centre de treball, cal informar-ne immediatament al superior.

 

5. Utilitzar correctament els Equips de Protecció Individual (EPI): L 'objectiu d'un EPI és garantir la integritat de la salut dels treballadors, evitant accidents laborals o malalties professionals. Quan s'utilitza un EPI, és perquè les mesures de seguretat col•lectives no han estat prou efectives, així que és molt important el seu correcte ús, tal com ens n’informa l'empresa.

 

Des d’Egarsat ens sumem al lema d’enguany de l'Organització Internacional del Treball amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball: Uneix-te a la construcció d'una cultura de la prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació