Print

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball – 28 d'abril de 2013

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball 2013 se centra en la prevenció de les malalties professionals.

A nivell mundial, les malalties professionals, segueixen sent les principals causes de les morts relacionades amb el treball. Segons estimacions de la OIT, d'un total de 2,34 milions d'accidents de treball mortals cada any, només 321,000 es deuen a accidents. Els restants 2,02 milions de morts són causades per diversos tipus de malalties relacionades amb el treball, la qual cosa equival a una mitjana diària de més de 5.500 morts. Es tracta d'un dèficit inacceptable de Treball Decent.

wcms_207247

 

 

L'absència d'una prevenció adequada de les malalties professionals té profunds efectes negatius no solament en els treballadors i les seves famílies, sinó també en la societat en el seu conjunt a causa de l'enorme cost que aquesta genera; en particular, pel que fa a la pèrdua de productivitat i la sobrecàrrega dels sistemes de seguretat social. La prevenció és més eficaç i menys costosa que el tractament i la rehabilitació. Tots els països poden prendre mesures concretes ara per millorar la seva capacitat per a la prevenció de les malalties professionals i relacionades amb el treball.

 

 

Com cada any, el Programa de la OIT sobre Seguretat i Salut en el Treball i Medi ambient elaborarà un informe que serveixi per donar fons al tema. Aquest any, es farà una crida als governs, els ocupadors i els treballadors i les seves organitzacions a col·laborar en el desenvolupament i en la implementació de polítiques i estratègies nacionals destinades a prevenir les malalties professionals.

 

 

 

Descarregar el poster del Dia Mundial de la Seguretat y la Salut en el Treball (campanya OIT)

 

http://www.ilo.org/safework/info/WCMS_207247/lang--en/index.htm

 

Informació extreta de la Labour International Organisation

www.ilo.org


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació