Print

Convocatòria Junta General Extraordinària

Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat es convoca a tots els mutualistes a la Junta General Extraordinària que se celebrarà el proper dia 3 de juliol al domicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a les 12.15 hores en primera convocatòria i, en cas de no arribar a la majoria prevista en l'article 19 dels vigents Estatuts Socials, a les 12.30 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

 

  • Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts Socials de l’Entitat proposada per la Direcció General de l’Ordenació de la Seguretat Social a l’ofici número 199600 de 2 de juliol de 2013 dels articles 3, 18, 23, 57, 58, 59 i 60.
  • Atorgament ampli de facultats al President, Vicepresidents i Director Gerent de l’Entitat, perquè de forma solidària puguin adoptar les modificacions necessàries per dur a terme tots els tràmits i requisits legals i administratius per executar els acords adoptats.

Podran assistir a la Junta General tots els empresaris associats, tenint dret a vot aquells que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials. Els empresaris associats podran exercir el seu dret d'assistència i, si escau, dret de vot, per si mateixos o per delegació a través de representant designat en la forma prevista en l'article 22 dels vigents Estatuts Socials.

 

Sant Cugat del Vallès, 7 de maig de 2014.
Ton Capella Galí

President


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació