Print

Consells sobre l'Ebola per a treballadors desplaçats per motius laborals

Davant l'increment important de la incidència de l'epidèmia de MALALTIA PER VIRUS D’EBOLA (EVE), el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació desaconsella el viatge a: Guinea -Conakry-, Libèria, Sierra Leone i Nigèria excepte per raons d'extrema necessitat.

 

El risc que els turistes o viatgers que per motius de treball visitin àrees afectades, s'infectin amb el virus de l'Ebola, i desenvolupin la malaltia després de tornar, és extremadament baix, fins i tot en el cas que la visita hagi inclòs localitats en les quals s'han notificat casos. La transmissió d'aquest virus requereix el contacte directe amb sang, secrecions, òrgans o altres fluids corporals de persones o d'animals infectats o morts, totes elles exposicions bastant improbables per al viatger mitjà.

 

El risc per als viatgers que visiten amics i familiars als països afectats és igualment baix, excepte en el cas que el viatger tingui contacte físic directe amb una persona o animal malalt o mort infectat amb el virus de l'Ebola. En aquest cas, la localització del contacte ha de confirmar la seva exposició i evitar una propagació ulterior de la malaltia a través del seguiment i el control del viatger exposat.

 

Hi ha un risc per al cas referit a treballadors sanitaris i voluntaris o cooperants a les àrees afectades i, sobretot, en aquells que participen en la cura de pacients amb EVE. Això no obstant, la implementació en aquest col·lectiu de mesures bàsiques de prevenció davant la infecció, aconsegueix prevenir la malaltia. El nivell de risc es pot considerar molt baix a baix, tret que no se segueixin aquestes precaucions, per exemple, no usant l'equip de protecció personal, punxar amb una agulla, etc

 

Consells per a viatgers que arribin a Guinea, Libèria, Nigèria i Sierra Leone.

 

Per a aquells viatgers o residents que es dirigeixen a les zones afectades, el risc d'infecció es redueix al mínim, quan es tenen en compte les següents mesures de precaució:

 

· Evitar el contacte amb sang o fluids corporals d'una persona o un cadàver infectat amb el virus de l'Ebola,

· Evitar el contacte amb animals silvestres/salvatges, vius o morts, o la seva carn crua o poc cuinada,

· Evitar tenir relacions sexuals amb una persona malalta o una persona que s'ha recuperat de la EVE durant almenys 7 setmanes,

· Tenir contacte amb qualsevol objecte, com agulles, que s'hagin contaminat amb sang o fluids corporals.

 

Consells per a viatgers que tornen de Guinea, Libèria, Nigèria o Sierra Leone.

 

Els viatgers que retornen d'àrees afectades han de saber que si presenten símptomes de malaltia infecciosa, per exemple, febre, dolor muscular, mal de cap, mal de coll, vòmits, diarrea, borradura, o hemorràgia, durant els 21 dies posteriors al retorn han rebre ràpidament atenció mèdica i/o trucar al telèfon 112, informant de la seva simptomatologia i del seu recent viatge.

 

Si ha estat exposat directament a qualsevol líquid corporal d'una persona o un animal infectat, o ha mantingut contacte sexual sense protecció amb pacients confirmats, ha de rebre atenció mèdica ràpidament informant del seu viatge, advertint al centre sanitari el motiu de la visita perquè s'activi el protocol preventiu i d'atenció sanitària establert.

 

Pot trobar-se més informació a:
 
1.- la pàgina específica sobre Ebola que s'ha desenvolupat al Portal d'Internet del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (www.msssi.gob.es)

Información para los ciudadanos/viajeros

 

2.- la pàgina del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació (http://www.exteriores.gob.es)

Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

 

I també per a obtenir informació personalitzada amb relació amb qualsevol viatge, pot acudir als Centres de Vacunació Internacional distribuïts per tot el territori nacional que poden consultar-se a la mateixa web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

 

Centros de Vacunación Internacional

 

Descarrega aquesta informació en format PDF:


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació