Print

Brot de gastroenteritis per consum d’aigua envasada

Brot de gastroenteritis per consum d’aigua envasada

Diferents empreses ubicades a Barcelona i Tarragona que disposaven d'aigua marca Eden a les seves instal·lacions per a l'ús dels treballadors, s'han vist afectades per una infecció massiva de gastroenteritis que ha provocat múltiples baixes. Un cop detectat el risc, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), de manera coordinada amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha investigat i tancat el cas després de no identificar-se més afectacions relacionades amb la ingesta d'aquesta aigua embotellada. Després de l'anàlisi realitzada en diverses mostres d'aigua procedent de la planta embotelladora, s'ha detectat la presència de restes fecals. Els resultats han provocat que es retirin del mercat sis lots distribuïts els dies 7,8,11,12 i 13 d'abril procedents de la font d’Ariansal, així com el tancament de la planta.

 

Les restes fecals detectades durant l'anàlisi de l'aigua han provocat l'existència d'un virus causant de la gastroenteritis que han patit 4.136 persones: els Novovirus.

 

Els Norovirus són un grup de virus relacionats. La infecció per Norovirus provoca gastroenteritis, consistent en la inflamació de l'estómac i els intestins. Les persones poden encomanar-se les unes a les altres o per mitjà de l'aigua o aliments contaminats. També es pot adquirir el Norovirus si es toca una superfície contaminada.

 

A Espanya disposem del Reial Decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà. Aquesta regulació defineix els tipus d'aigua que han de seguir els paràmetres regulats en la normativa, així com els mecanismes d'anàlisi i control regulats en el Reglament (CE) núm 882/2004, de 29 d'abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.

 

Entre els paràmetres microbiològics que s'han d'analitzar segons la normativa europea, no apareix el virus causant de l'epidèmia de gastroenteritis. Per això, aquest ha estat detectat posteriorment durant l'anàlisi de les línies de producció de l'entitat productora.

 

EgarstaSalut_aigua

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació