Print

Administració electrònica

Administració electrònica: notificacions i remisió electrònica de dades a l'àmbit de la Seguretat Social

El Ministeri de Treball  i Seguretat Social ha emès tres Ordres Ministerials a través de les quals posa en marxa a partir de l'1 d'abril  el nou sistema de comunicacions telemàtiques per a les empreses i els seus autoritzats i treballadors autònoms en les seves relacions amb l'Administració de la Seguretat Social.

BOE-A-2013-3362 193,68 kB
BOE-A-2013-3363 188,48 kB
BOE-A-2013-3364 179,08 kB

Amb la nova normativa, el 100% de les empreses espanyoles hauran de complir les seves obligacions amb la SS a través de mitjans telemàtics.També els treballadors autònoms es beneficiaran del sistema RED per a les gestions que hagin de realitzar amb la SS.Els tràmits relacionats amb cotització, afiliació, comunicats d'alta i baixa mèdica d'accidents de treball i malalties professionals es realitzaran sense necessitat de realitzar desplaçaments. A més el sistema NOTESS agilitarà el procés de notificacions, eliminant el correu postal i les publicacions en butlletins oficials.Mitjançant aquest sistema, les empreses i els autoritzats RED seran informats via sms o correu electrònic de l'existència d'una notificació electrònica a la qual podran accedir permanentment les 24 hores i 365 dies a l'any.  

    


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació