Print

Egarsat Blog

Lorem Ipsum

Es publica l'Ordre de Cotització a la Seguretat Social per al 2017 (Ordre ESS/106/2017)

Amb data 11 de febrer de 2017 ha estat publicada, al Butlletí Oficial de l’Estat, l’Ordre ESS/106/2017 que desenvolupa les normes legals de cotització a la SS, desocupació, protecció per cessament d’activitat del Fons de Garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2017. L’Ordre desenvolupa el previst en l’art. 115 del a Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, el contingut de la qual s’ha prorrogat per a l’any 2017 al no haver estat aprovats els Pressuposto...


Lorem Ipsum

La Seguretat Social habilita nous serveis telemàtics per a autònoms

Amb l’objectiu de millorar dia a dia el seu servei, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha ampliat les possibilitats que ofereix  el Sistema RED amb l’habilitació de dues noves funcionalitats per a treballadors autònoms. Concretament, ha incorporat per una banda la possibilitat de modificar dades de les cobertures per al proper any del Règim Especial de Treballadors per compte propi (RETA) i, per una altra, la de dur a terme la modificació de la seva activitat. Sol·licitud...