Print

Egarsat Blog

Lorem Ipsum

Tens la grip? Consells per combatre-la de manera eficaç

Especialment durant els mesos d’hivern, i davant les baixades brusques de temperatura, el nostre organisme pot estar exposat a contraure una de les malalties més comunes: la grip. La grip és una infecció de tipus víric que ataca essencialment les vies respiratòries, produint febre, mal de cap, mal de gola, dolors musculars i una sensació de malestar general.Aquesta malaltia es pot encomanar des d’uns dies abans de notar els primers símptomes fins 4 o 5 dies després de la seva aparició. En alg...


Lorem Ipsum

La prevenció de riscos laborals dels empleats de la llar

 Tal com succeeix amb la resta de treballadors, els professionals domèstics estan exposats a certs riscos laborals inherents a la tasca que desenvolupen. Les caigudes a diferent i al mateix nivell, els cops i talls amb objectes o eines, els contactes tèrmics, els sobreesforços o el risc químic dels productes usats, són alguns dels exemples que s'han de tenir en compte, i sobre els quals cal treballar. Normativa existentLa normativa en matèria de prevenció de riscos laborals pel que fa al...


Lorem Ipsum

Com hem de tenir cura de la nostra veu

 La veu és la principal eina de comunicació de les persones i, per a una de cada tres, una eina imprescindible en el seu dia a dia, a la feina. Executius, docents, conferenciants, advocats, cantants, comercials, recepcionistes, entre molts altres, són professionals que necessiten la veu per exercir la seva activitat laboral.Tots ells estan exposats a patir algun trastorn associat a les cordes vocals, sent els casos més freqüents la disfonia i la ronquera. Hi ha diversos factors que poden...


Lorem Ipsum

Egarsat, finalista als II Premis Prevencionar

  La mútua ha estat distingida en les categories de 'Premi a la Cultura Preventiva', 'Premi a la Comunicació en PRL' i 'Premi a la Seguretat Viària'.   Egarsat ha resultat finalista en la segona edició dels Premis Prevencionar, uns reconeixements que tenen per objectiu distingir la tasca i difondre les bones pràctiques d'aquelles empreses i professionals que busquen l'excel·lència en salut, seguretat i benestar. Concretament, la mútua ha estat distingida com a finalist...


Lorem Ipsum

Salut mental i creativitat a la feina

Tenir una bona salut física i mental contribueix al fet que siguem més feliços i productius i, en conseqüència, ajuda a estimular la creativitat necessària en molts llocs de feina. Un estat d'ànim positiu ajuda en el procés de desenvolupament d'un projecte que demani idees innovadores i creatives. O, fins i tot, a resoldre algun problema que requereixi la màxima atenció. L'estrès contribueix de manera negativa al rendiment laboral, de la mateixa manera que l'acceleració dels canvis,...


Lorem Ipsum

El mindfulness en la gestió de l'estrès laboral

Una càrrega de treball excessiva, la sensació de manca de temps, la multitasca o l'exigència tant per part dels nostres caps com de nosaltres mateixos, són alguns dels factors que generen, en moltes persones, ansietat i estrès laboral. Estem en un entorn de canvi continu, d'excés d'informació i que avança a un ritme vertiginós, la qual cosa sotmet el nostre cervell a una sobreexposició permanent que, sovint, no pot gestionar adequadament. En aquest context, es fa necessari introduir...


Lorem Ipsum

Bases i tipus de cotització recollits en la LPGE 2018

 La recentment aprovada Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018 recull novetats en matèria de bases i tipus de cotització, d’aplicació a partir de l'1 d'agost del 2018. Aquestes són les més destacades: Règim GeneralBases de cotització   Import fins      31/07/2018 Import a partir  01/08/2018 Variació% Base Màxima de cotització 3.751,20 3.803,70 1,40 Base Mínima de cotització 858,60...


Lorem Ipsum

Egarsat incrementa la seva activitat un 14,6% durant el 2017

  Egarsat ha presentat, a la Junta General anual celebrada a la seva seu de Sant Cugat del Vallès, els principals resultats de l'activitat duta a terme durant el 2017. L'entitat va atendre un total de 117.412 contingències dels seus treballadors protegits, un 14,6% més que l'any anterior. D'aquesta manera, s'ha produït un increment de l'activitat de la mútua en matèria protectora, en línia amb la consolidació de la recuperació econòmica del país. Del total d'incidències, el 28,2% va...


Convocatoria Junta General Ordinaria

EgarsatMutua Col·laboradora ambla Seguretat Social nº 276   Per acord dela Junta Directivade l'Entitat es convoca a tots els mutualistes a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper dia 11 de juliol al domicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a les 11.30 hores en primera convocatòria i, en cas de no arribar a la majoria prevista en l'article 19 dels vigents Estatuts Socials,a les 12.00 hores en segona, amb el següent ordre del dia: &...


Lorem Ipsum

Egarsat premia 84 empreses per la reducció de la sinistralitat

  Les empreses han estat reconegudes amb l’incentiu Bonus per haver treballat de manera activa per tal de reduir la sinistralitat laboral durant l’exercici 2016   L’incentiu consisteix en un sistema de bonificacions en les cotitzacions per contingència professional, i ha ascendit a un valor total de 527.528 euros  Egarsat ha reconegut, mitjançant l’incentiu Bonus corresponent a l’exercici 2016 i un diploma acreditatiu, aquelles empreses mutualistes que han treballat per...