Print

Egarsat Blog

Lorem Ipsum

El mindfulness en la gestió de l'estrès laboral

Una càrrega de treball excessiva, la sensació de manca de temps, la multitasca o l'exigència tant per part dels nostres caps com de nosaltres mateixos, són alguns dels factors que generen, en moltes persones, ansietat i estrès laboral. Estem en un entorn de canvi continu, d'excés d'informació i que avança a un ritme vertiginós, la qual cosa sotmet el nostre cervell a una sobreexposició permanent que, sovint, no pot gestionar adequadament. En aquest context, es fa necessari introduir...


Lorem Ipsum

Bases i tipus de cotització recollits en la LPGE 2018

 La recentment aprovada Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018 recull novetats en matèria de bases i tipus de cotització, d’aplicació a partir de l'1 d'agost del 2018. Aquestes són les més destacades: Règim GeneralBases de cotització   Import fins      31/07/2018 Import a partir  01/08/2018 Variació% Base Màxima de cotització 3.751,20 3.803,70 1,40 Base Mínima de cotització 858,60...


Lorem Ipsum

Egarsat incrementa la seva activitat un 14,6% durant el 2017

  Egarsat ha presentat, a la Junta General anual celebrada a la seva seu de Sant Cugat del Vallès, els principals resultats de l'activitat duta a terme durant el 2017. L'entitat va atendre un total de 117.412 contingències dels seus treballadors protegits, un 14,6% més que l'any anterior. D'aquesta manera, s'ha produït un increment de l'activitat de la mútua en matèria protectora, en línia amb la consolidació de la recuperació econòmica del país. Del total d'incidències, el 28,2% va...


Convocatoria Junta General Ordinaria

EgarsatMutua Col·laboradora ambla Seguretat Social nº 276   Per acord dela Junta Directivade l'Entitat es convoca a tots els mutualistes a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper dia 11 de juliol al domicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a les 11.30 hores en primera convocatòria i, en cas de no arribar a la majoria prevista en l'article 19 dels vigents Estatuts Socials,a les 12.00 hores en segona, amb el següent ordre del dia: &...


Lorem Ipsum

Egarsat premia 84 empreses per la reducció de la sinistralitat

  Les empreses han estat reconegudes amb l’incentiu Bonus per haver treballat de manera activa per tal de reduir la sinistralitat laboral durant l’exercici 2016   L’incentiu consisteix en un sistema de bonificacions en les cotitzacions per contingència professional, i ha ascendit a un valor total de 527.528 euros  Egarsat ha reconegut, mitjançant l’incentiu Bonus corresponent a l’exercici 2016 i un diploma acreditatiu, aquelles empreses mutualistes que han treballat per...


Lorem Ipsum

Superar la ‘síndrome d’abstinència’ al deixar de fumar

 Per a aquelles persones que fumen, prendre la decisió de deixar el tabac no és senzill. La principal substància que contenen les cigarretes, la nicotina, és altament addictiva. Malgrat això, cal tenir molt present que la nicotina resulta molt nociva per al nostre organisme, i també perjudica les persones que ens envolten i no fumen: els fumadors passius. El consum de tabac pot desencadenar  afectacions com bronquitis cròniques, emfisema pulmonar, malalties coronaries, úlceres...


Lorem Ipsum

La Junta Directiva d'Egarsat rep la visita del president d'AMAT

 La seu d'Egarsat ha acollit l'última reunió de la Junta Directiva de la Mútua que, en aquesta ocasió, ha comptat amb la presència del president de l'Associació de Mútues d'Accident de Treball (AMAT), José Carlos Lacasa Echeverría. Després del recent nomenament, el passat mes de març, del nou president d'AMAT, qui també és president de la Mútua MAZ, la Junta Directiva d'Egarsat no ha volgut desaprofitar l'ocasió per convidar el màxim representant de l'Associació en aquesta trobada,...


Lorem Ipsum

28 d'abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

La prevenció de riscos laborals, una actitud que cal inculcar des de les edats més primerenques La majoria de nosaltres coneixem i estaríem d'acord amb el proverbi xinès que diu:"Dona un peix a un home, i menjarà avui. Dona-li una canya i ensenya’l a pescar i menjarà la resta de la seva vida" La qüestió és: podem aplicar aquesta regla a la prevenció de riscos laborals?Els adults intentem que les nostres llars, escoles i altres espais que ocupen els nostres petits siguin se...


Lorem Ipsum

Egarsat concedeix 133 ajudes socials el 2017

  La mútua concedeix aquestes prestacions dins el programa ‘Re-Il·lusiona’t’, com a part de la seva acció protectora i més enllà de les establertes per la Seguretat Social   Es destinen a millorar la qualitat de vida dels treballadors que han patit un accident laboral, una malaltia professional o es troben en situació d’especial necessitat Egarsat ha concedit un total de 133 ajudes valorades en 198.002,20 euros el 2017. Es tracta de prestacions assistencials i econòmiques di...


Lorem Ipsum

Incorporació dels autònoms al Sistema RED: respostes a les preguntes més freqüents

L'Ordre ESS/214/2018, d'1 de març, en la qual es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, estableix l'obligatorietat d'estar d'alta en el Sistema RED, entre d’altres col·lectius, als treballadors incorporats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).En col·laboració amb el Sistema RED de la Seguretat Social, t'oferim respostes a les preguntes més freqüents sobre la matèria: A què obliga aquesta nova ordre?Aquesta nova ordre obliga a la incorporació dels autònoms al Sistem...