Egarsat Blog

Lorem Ipsum

Una nova Ordre introdueix canvis i en la regulació del Sistema RED

  Els autònoms disposen de sis mesos per incorporar-se al nou Sistema   S'incorporen noves comunicacions de dades a través d’aquest Sistema per a les empreses  El darrer 6 de març, va sortir publicada al BOE l'Ordre ESS / 214/2018, d'1 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RE...


Lorem Ipsum

Com podem potenciar el treball en equip?

Per a qualsevol empresa, sigui quina sigui la seva dimensió i sector d'activitat, aconseguir que els seus professionals treballin conjuntament i de manera col·laborativa és crucial a l'hora de garantir un correcte funcionament de l’organització. El treball en equip aporta nombrosos beneficis, d'entre els quals destaquen l'assoliment d'una millor qualitat del treball i de la productivitat, un major aprofitament de sinèrgies, una comunicaci...


Lorem Ipsum

Egarsat tanca la 19ª edició del Fòrum d'Actualitat Laboral amb 1.500 assistents

   La mútua ha dut a terme, durant els mesos de gener i febrer, jornades informatives sobre les novetats legislatives en 14 ciutats espanyoles   Durant els fòrums s'han tractat temes com la fixació de l'SMI per al 2018, la revaloració de les pensions de la SS, les obligacions del registre de la jornada després de la sentència del TSJ o la nova jubilació activa dels autònoms  Egarsat ha tancat la dinovena edició del Fòrum d'Actualitat Laboral amb un total de 1.500 a...


Lorem Ipsum

Mesures preventives en la retirada de l’amiant

El terme amiant, també denominat asbest, defineix un conjunt de minerals manipulats des del seu origen natural, que es presenta en fibres flexibles i té la capacitat d’arribar a separar-se en milers de filaments. Pot arribar a aconseguir dimensions microscòpiques que poden quedar-se en suspensió a l’aire durant el temps suficient com per ser inhalades.Encara que no totes les fibres comporten perill per inhalació, les partícules d’asbest poden arribar a provocar malalties respiratòries si s’in...


Lorem Ipsum

Tens la grip? Consells per combatre-la de manera eficaç

Especialment durant els mesos d’hivern, i davant les baixades brusques de temperatura, el nostre organisme pot estar exposat a contraure una de les malalties més comunes: la grip. La grip és una infecció de tipus víric que ataca essencialment les vies respiratòries, produint febre, mal de cap, mal de gola, dolors musculars i una sensació de malestar general.Aquesta malaltia es pot encomanar des d’uns dies abans de notar els primers símptomes fins 4 o 5 dies després de la seva aparició. En alg...


Lorem Ipsum

Beneficis de la pràctica d'exercici físic en cada edat

Segons l'OMS, la inactivitat física constitueix el quart factor de risc més important de mortalitat a tot el món, i és la causa del 6% de defuncions a nivell global. Com a causes de mort la superen únicament la hipertensió (13%), el consum de tabac (9%) i iguala la hiperglucèmia (6%). Després de publicar els resultats de l'última Enquesta Nacional de Salut, l'Institut Nacional d'Estadística ha alertat que el 41% de la població espanyola es declara sedentària, dades que es tradueixen en què mé...


Lorem Ipsum

L’exposició al fred com a risc laboral

Determinats llocs de feina comporten una exposició a ambients freds, ja sigui per dur-se a terme a la intempèrie (agricultura, construcció, jardineria...), o en determinats recintes de tipus industrial (càmeres frigorífiques, escorxadors...). El desenvolupament de l’activitat professional en aquestes condicions pot comportar riscos per a la salut de tipus tèrmic, que poden anar des de situacions de manca de confort, disminució de la sensibilitat o falta de coordinació fins, en casos més sever...


XIX Fòrum d'Actualitat Laboral

A Egarsat treballem per mantenir els nostres mutualistes i col·laboradors permanentement actualitzats sobre totes aquelles qüestions que la normativa estableix en matèria laboral i de Seguretat Social, amb la finalitat de facilitar la pràctica professional.  Per aquest motiu, ens complau convidar-te a una nova edició del Fòrum d'Actualitat Laboral, on analitzarem les darreres novetats legislatives produïdes durant el 2017 i les previstes per al 2018:  Fixació del salari ...


Lorem Ipsum

La conciliació com a factor regulador del benestar laboral

En l'àmbit laboral trobem múltiples factors de risc entre els quals, per la seva rellevància, convé tenir especialment en compte un possible desequilibri entre la vida laboral i la vida privada de les persones o, el que és el mateix, la manca de conciliació laboral i familiar.La conciliació entre vida professional i familiar és avui un element diferenciador en l'àmbit laboral. Una adequada gestió de la conciliació a l'empresa té un clar impacte positiu en la salut dels empleats, tant a nivell...


Lorem Ipsum

Envelliment psicosocial actiu i saludable

 El països industrialitzats registren, des de fa dècades, un canvi demogràfic que comporta la inversió de la piràmide poblacional i, a moltes organitzacions, un increment gradual de l’edat dels seus treballadors.Davant aquesta nova realitat, les empreses excel·lents adopten una actitud positiva i opten per dur a terme la implementació d’una correcta gestió de l’edat, apostant per una gestió activa de l’evolució psicosocial dels seus treballadors madurs.  Quines capacitats psicosocia...