Print

Què és l'absentisme laboral

No existeix una definició consensuada del que s’entén per absentisme ja que són diverses les interpretacions que les empreses fan del fenomen. De fet, qualsevol definició té una càrrega política important. El com es defineixi l’absentisme és, al seu torn, un indicador de com s’interpreta el fenomen i del seu possible tractament.

 

La gran dicotomia es troba en discernir si s’encara l’absentisme amb una definició que inclogui totes les accepcions i motius o es restringeix a considerar-lo com només aquella part que és gestionable. De la mateixa definició (que fins i tot la fan qui la restringeixen) hi ha els que coincideixen en entendre l’absentisme com aquell nombre d’hores o jornades no treballades respecte al nombre d’hores o jornades contractades.

 

La divergència en els punts de vista apareix a partir d’aquí. Alguns entenen que aquest fenomen ha d’incloure la totalitat d’hores no utilitzades, i altres ho restringeixen només a aquells aspectes de l’absentisme que són gestionables i no considerant hores no utilitzades com les derivades, per exemple, d’una baixa per maternitat, hores sindicals o altres.
Com es pot apreciar, la divergència no es basa tant en el que és i el que no és absentisme, sinó sobre el que es quantifica i se segueix dins d’una empresa dins el concepte d’absentisme.

 

En els estudis elaborats per Egarsat en col·laboració amb Esade es desprèn que pràcticament la meitat dels responsables de recursos humans a Espanya defineixen l’absentisme com "faltar a la feina" sense especificar-ne les causes; en segon lloc, la definició més freqüent és la de definir-lo com les "absències injustificades"
conseqüència, per tant, de comportaments oportunistes per part del treballador; i en tercer lloc apareixeria la definició d’"absències justificades". És a dir, a Espanya sembla que és major el nombre de responsables de RRHH que entenen el fenomen com a conducta oportunista, enfront dels que ho veuen com una falta natural i justificada.