Print

Abast i factors de l’absentisme laboral

shutterstock_77922394

L’absentisme perjudica les empreses, no tan sols provocant costos directes, a través de les pèrdues de dies laborals, del pagament de determinats dies de baixa (la prestació del 4t al 15è dia del procés de baixa per contingències comunes, així com el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social durant el període de baixa), prestacions complementàries d’incapacitat temporal en nombrosos convenis col·lectius, sinó que les organitzacions assumeixen altres costos, els indirectes, entre altres el retard en el ritme de treball com a conseqüència de la reducció de la mà d’obra, sobrecàrrega de treball sobre els recursos humans disponibles, pèrdues de producció, qualitat inferior, etc.

Els costos indirectes ascendeixen, de mitjana, segons l’estimació empresarial, a 1'8 vegades els costos directes.

 

Amb el pas dels anys el "problema" de l’absentisme segueix estant on estava o fins i tot ha augmentat en intensitat. És clar que no es pot solucionar només amb majors mesures reguladores, intervenció punitiva o incrementant les mesures disciplinàries. Cal un nou enfocament empresarial que passa per acceptar l’existència del fenomen i per gestionar-lo col·locar-lo en els seus límits acceptables, el que suposa en primer lloc conèixer-ne les causes o factors.

 

Per comprendre l’absentisme hem de tenir en compte les seves diferents causes.

 

  • Les característiques de la persona i les seves actituds

Les circumstàncies d’índole personal i familiar poden fer créixer l’absentisme de curta durada, el que no està relacionat amb accidents o malalties.

 

  • Els factors relacionats amb el lloc de treball

L’experiència demostra que l’organització del treball, responsabilitat última de l’empresari, afecta els nivells d’absentisme. Entre els factors causals es troben les condicions físiques del treball, les polítiques de l’empresa, les normes i procediments i el seu grau de flexibilitat, l’estrès associat a la tasca, l’existència de conflictes no resolts i, per sobre de tot, les actituds de l’empresari enfront dels seus treballadors, especialment el comportament dels directius de línia i dels supervisors.

 

El missatge evident és que el disseny del treball, els seus factors ergonòmics, però també la flexibilitat, l’autonomia, el nivell d’objectius marcats i un llarg etcètera afectaran el comportament laboral dels empleats.

 

  • Els factors externs

En general, quan l’economia creix l’absentisme augmenta i viceversa.

 

 

El canvi d’enfocament per part de l’empresa ha de suposar passar de la culpabilització de les persones a la gestió de l’absentisme.

 

La societat del coneixement, a la qual inevitablement ens dirigim, suposa gestionar organitzacions complexes amb problemes complexos. Les solucions també han de ser complexes però sobretot multinivell, començant per les empreses i els seus plans estratègics, seguint per les jerarquies i pel rol que els directius a diversos nivells han de jugar en la prevenció de l’absentisme i continuant pels mateixos empleats i seus estils laborals i de vida.