Print

Gestió de l'Absentisme Laboral

shutterstock_75755890

Moltes empreses tenen un enfocament reactiu sobre l’absentisme, basat pràcticament en el seguiment i control de tots els processos de l’absentisme (o dels més reincidents), sense aprofitar part de les eines que la gestió de recursos humans o el propi Estatut dels treballadors els permeten.

 

Abans d’endinsar-se en el fenomen cal conèixer que hi ha diferències en la pròpia definició d’absentisme, que hi ha causes i factors que hi influeixen de diferent manera, però, al final de tot, ser conscients que hi ha fórmules per reduir-ne l’impacte dins de l’organització, portant a terme plans de gestió.