FAQ

1
Què s’entén per absentisme?

L’absentisme, en el seu sentit estricte, s’ha d’entendre com la diferència entre les hores no treballades sobre el total d’hores pactades efectives, siguin quines en siguin les causes. També podem trobar l’absentisme presencial, entès com l'incompliment de les hores pactades tot i estar físicament present o el manteniment d’un rendiment per sota del normal sense causes aparents que ho justifiquin.

Per a més informació sobre la gestió de l'absentisme, contacta amb nosaltres
2
Hi ha diferents tipus d’absentisme?

En podem identificar diferents tipus segons quina sigui la causa de l’absència a la feina. Aquests motius poden donar-se per separat, o alhora. Aquests factors són: les característiques personals i les actituds, els factors externs i els factors relacionats amb el lloc de treball (condicions físiques, normes, flexibilitat, estrès...).

 

Per a més informació sobre la gestió de l'absentisme, contacta amb nosaltres
3
Quines polítiques existeixen per gestionar l’absentisme?

Existeix una gran variabilitat de mesures que pot prendre una empresa,aquestes haurien de preveure’s dins d’un pla global, que abordi des de la incorporació de l’empleat i la seva acollida a l’organització del treball i el seu desenvolupament professional. Poden abastar tant mesures positives i facilitadores com sancionadores.

 

Per a més informació sobre la gestió de l'absentisme, contacta amb nosaltres
4
Què és el well-being?

 

Well-being significa benestar i l’associem, en aquest cas, al benestar en el treball, tant físic com psíquic. El well-being és una nova perspectiva d’enfocament en la gestió dels recursos humans que treballa per crear entorns de treball que potenciïn el benestar dels empleats. Aquest benestar es tradueix en un menor absentisme i major productivitat.

 

Per a més informació sobre la gestió de l'absentisme, contacta amb nosaltres
5
Quines accions puc desenvolupar per millorar el benestar dels meus empleats?

Les accions es poden reduir a quatre macroactivitats: millora de la salut física dels empleats, foment d’una cultura corporativa forta, promoció del desenvolupament professional dels empleats i millora del seu estat emocional.

 

 

Per a més informació sobre la gestió de l'absentisme, contacta amb nosaltres
6
S'ha de gestionar l'absentisme si no es té absentisme?

El primer que cal averiguar per a respondre a aquesta qüestió, és si l'empresa que està vivint una situació de no absentisme, és fruit d'una cojuntura determinada o, en canvi, és el resultat d'un treball previ en gestió d'aquest fenomen.

Si el que s'ha aconseguit és que a través d'una bona motivació del personal de la plantilla, aquest no falti a la feina, cal seguir per aquest camí. Si per al contrari, no existeix absentisme, però és degut al resultat de la cojuntura econòmica o de la por a perdre la feina, cal portar a terme igualment els plans de gestió de l'absentisme. D'aquesta manera els treballadors seguiran col.laborant en la planificació de les seves absències i podrem implementar una bona gestió dels indicadors.

L'absentisme s'ha de gestionar sempre.

Per a més informació sobre la gestió de l'absentisme, contacta amb nosaltres