Print

Empreses

Per què es parla d'absentisme?

 

L'absentisme laboral és un fenomen estès al nostre país. Per als responsables de l'àmbit dels recursos humans els costos que genera ocupen el segon lloc en l'ordre d'importància després dels costos de formació. També la majoria de les empreses manifesten no desenvolupar polítiques continuades i, en conseqüència, no mesuren l'impacte que té en la seva gestió i compte de resultats.

 

Si l'entorn extern és el mateix per a qualsevol empresa (sistema de baixes, servei públic de salut, cultura social, entre altres), com és que hi ha empreses amb diferents índexs d'absentisme? La resposta és que hi ha parts d'aquest fenomen que es poden gestionar. La solució a l'absentisme laboral no es troba fora de l'empresa, sinó que són els seus gestors qui poden contribuir a gestionar-lo.

 

En aquest sentit, Egarsat ha estat sempre conscient de la preocupació de les empreses pel fenomen de l'absentisme. Això ens ha impulsat a analitzar-ho, buscar eines per entendre’l i oferir idees i propostes per transmetre a les empreses el nostre coneixement per tal d’ajudar a gestionar i, en conseqüència, a reduir-lo.

 

 

Quina és l'aportació d'Egarsat?

 

Barometro II

Ja portem molts anys compromesos amb les nostres empreses associades i són diverses les eines pràctiques que hem anat creant al llarg del temps. Totes elles les hem posat a disposició dels usuaris interessats.

 

En el nostre camí per compartir aquest coneixement hem comptat amb la col·laboració d'entitats de referència, com ESADE, Aedipe Catalunya i PwC, en l'elaboració d'una Guia pràctica, així com amb l'Institut d'Estudis Laborals d'Esade per a l'elaboració del “Baròmetre Egarsat sobre valors i comportaments davant l'absentisme a l’empresa”, així com un segon estudi: "El Benestar a la feina (well-being) i la seva influència sobre l'absentisme".

 

També hem desenvolupat un programari propi, l’Absent-Pro, amb la col·laboració d'experts en la gestió dels recursos humans i coneixedors de tots els secrets de la normativa laboral, tant de costos com de Seguretat Social. 

 

 

EGARSAT-ESADE-055

Amb el projecte Absent-well, vam fer un pas més amb el desenvolupament d'una eina que analitza les actituds i comportaments dels empleats davant de l'absentisme i davant les mesures i accions que desenvolupa l'empresa per gestionar-lo. El model descriu una sèrie d'etapes en les quals s'ubiquen els empleats en funció del seu alineament o no davant l’absentisme. I, un cop situats, l'eina ofereix instruments que permeten als empleats canviar, si escau, el seu comportament.

 

Estem convençuts que l'absentisme no és un fet sense solució. Es pot gestionar i, quan es gestiona, produeix resultats positius. Mitjançant el nostre projecte pretenem fer reflexionar les organitzacions, posar ordre al coneixement que pot rebre un empresari des de l'exterior de la seva empresa, transmetre la nostra experiència amb les empreses associades per oferir una visió operativa d'algunes de les solucions que poden implementar-se.

 

 

la foto3

El 2013 també va ser un any de grans avenços con dues noves iniciatives per part d'Egarsat en relació a la gestió d'aquest fenomen: el desenvolupament de la primera App multi-eina dedicada a la gestió de l'absentisme laboral per a tablets i smartphones i la creació de la segona publicació de l'entitat presentada a les instal·lacions del FCB el mes de febrer de 2014, sota el títol 'La Competitividad a través de la Gestión de la Presencia. Más allá de la Gestión del Absentismo' amb la participació d'Aedipe Catalunya i l'escola de negocis amb seu a Suïssa, l'IMD Business School.