Print

Eines Egarsat

shutterstock_76443703OK
Eines Egarsat per a la gestió de l'absentisme laboral

 

Egarsat, conscient de la preocupació que tenen les empreses sobre l'absentisme, va estudiar en un inici les diferents possibilitats que oferia el mercat editorial pel que fa a bibliografia existent sobre la gestió de l'absentisme.

 

Per sorpresa es va observar que hi havia poca informació pràctica. Existeixen manuals que parlen de la teoria de la gestió de l'absentisme, del càlcul de l'absentisme, de la seva definició, però no es va trobar cap material divulgatiu sobre l'aplicació de solucions pràctiques. Va ser llavors quan des d’Egarsat es va decidir coordinar dos estudis i una guia pràctica, així com altres eines d'utilitat per calcular els costos.